Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 5:08 PM UTC, Apr 16, 2024

Social media a Nowa Ewangelizacja

VIII RPZ kontynuuje. Uczestnicy nadal podejmują trud słuchania. Poszerza się horyzont proponowanych tematów. W kolejnym dniu obrad (w środę) przedstawiono nstępujące tematy: Social media - prezentacja pani doktor Mary E. Hess, oraz Nowa Ewangelizacja - temat omówiony przez J.E. Rino Fisichella.

Streszczenie wystąpienia Mary Hess: eksplozja portali społecznościowych na przestrzeni ostatnich 30 lat zmieniła świat, w którym ludzie wchodzą we wzajemne relacje, sposób nawiązywania znajomości i patrzenia na autorytet. Rozpowszechnienie się social media bez wątpienia stanowi dla nas źródło nowych wyzwań, ale stwarza także nowe możliwości. Autorytet nie opiera się już dzisiaj na roli, jaka ktoś spełnia, lecz na autentyczności przesłania. Na przykład fakt, że papież Franciszek odbierany jest jako autorytet także przez niektórych nie-katolików nie jest spowodowany tym, że jest on biskupem Rzymu, ale jego wprowadzaniem w życie tego, czego naucza. Franciszkański charyzmat braterstwa w jedyny w swoim rodzaju sposób pozwala nam na zrozumienie tego, czym jest wspólnota i pomaga nam w formowaniu zmysłu wspólnotowego, którego młodzi dzisiaj szukają w sposób szczególny. POsiadamy zasoby, które mogą i powinny być udostępnione światu.

Biskup Rino Fisichella w swoim wystąpieniu podkreślił prymat łaski w naszej pracy - to nasze powołanie, którym jest służba, z ewangelicznym realizmem, planowi zbawienia, jaki Bóg pragnie zrealizować w naszych czasach naznaczonych epokowymi zmianami.

Nowa Ewangelizacja wymaga przede wszystkim duszpasterskiego nawrócenia, które zawsze powinno się inspirować radością pierwszego spotkania z Jezusem, aby można było tworzyć wspólnoty silne we własnej misji. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który jest rewolucyjną siłą Ewangelii, niech będzie decydującym etapem w tym duszpasterskim nawróceniu. 

Mary E. Hess, Phd

Pani doktor Mary Elisabeth Hess uzyskała doktorat w Boston College w 1998. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Alfabetyzacja Mediów w wychowaniu religijnym: zastosowanie kultury masowej w zachęcaniu do doświadczenia religijnego".

Napisała, a raczej jest współautorką czterech książek dotyczących tematu wpływu nediów i technologii na wychowanie religijne, współpracowała w publikacji wielu innych książek i artykułów na ten temat.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym edukacyjnej leadership na Luther Seminary w San Paolo, Minessota. Oprócz tego służy licznym komitetom redakcyjnym na polu masmediów.

Związek pani Hess z braćmi kapucynami sięga roku 2012, kiedy to przemawiała do Rady ds. Formacji w ramach kapucyńskiej konferencji NAPCC mówiąco social media oraz ich wpływie na duszpasterstwo powołań i na formację zakonną w dzisiejszych czasach. Jej prezentacja pomogła nam w lepszym zrozumieniu tego, co młodzi myślą na temat relacji; mówiła też o sposobie naszego podchodzenia do social media i współczesnego znaczenia komunikacji w programach formacji w Ameryce Północnej dzisiaj.

Jesteśmy więc zadowoleni, że pani Hess przyjęła nasze zaproszenie, aby powiedzieć nam o wpływie mediów na nasz współczesny świat, zwłaszcza środowisko młodzieżowe, oraz o tym, w jaki sposób dotyczy to naszej pracy.

Biskup Rino Fisichella

J.E. Rino Fisichella urodził się w Codogno, we Włoszech, w 1951. Wyświęcony na kapłana dla diecezji Rzymskiej - 1976, aż do roku 2010 był profesorem teologii fundamentalnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; od 1994 był rektorem kościoła Św. Grzegorza z Nazjanzu. Wyświęcony na biskupa pomocniczego Rzymu, 12 września 1998, powierzono mu sektor południowy diecezji Rzymskiej. Mianowany Rektorem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego 18 stycznia 2002, pełnił tę funkcję do 30 czerwca 2010. Od 17 czerwca 2008 do 30 czerwca 2010 był przewodniczącym Papieskiej Akademii dla Życia. Przez tę nominację, Papież Benedykt XVI wyniósł go jednocześnie do godności arcybiskupa. Niegdyś sekretarz Komisji Episkopatu Włoch ds. Doktryny Wiary, Ewangelizacji i Katechezy, jest członkiem Kongregacji Doktryny Wiary, Kongregacji ds. Kanonizacji i Beatyfikacji, Papieskiej Rady ds. Kultury, Papieskiej Rady ds. Komunikacji Społecznej oraz Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. 30 czerwca 2010 zosta¬ mianowany przewodniczåcym Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji.

« 1 of 2 »