Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 5:08 PM UTC, Apr 16, 2024

Na początku drugiego tygodnia...

Na początku drugiego tygodnia RPZ zmierzamy ku zakończeniu etapu słuchania. Dzisiaj wysłuchaliśmy ks. Felice Accrocca, który mówił o pracy w Źródłach Franciszkańkich - pracy, która polegała przede wszystkim na głoszeniu kazań, modlitwie i pracy fizycznej. Wyzwanie stanowi osiągnięcie owocnej syntezy tych trzech wymiarów. Br. Joaquim Hangalo (odpowiedzialny w Kurii Generalnej za systemy informatyczne) przedstawił nam nowoczesne technologie jako rewolucyjne formy komunikacji - formy, które nigdy nie pozostają neutralne ponieważ formują naszą kulturę i zdają się być sercem współczesnego społeczeństwa. Na koniec, br. Pio Murat (Radny Generalny) przedstawił syntetyczny przegląd pracy na poprzednich RPZ, w odnowionych Konstytucjach i w niektórych listach ministrów generalnych. Stajemy wobec wielkiego wyzwania i ogromnej odpowiedzialności: powiedzieć braciom coś nowego i natchnionego w odniesieniu do łaski pracy.

Przedstawienie ks. Felice Accrocca przez br. Michaela Fernandesa OFMCap

Cieszę się, że mogę być tutaj i móc przedstawić naszego kolejnego prelegenta, ks. Felice Accrocca.

Od dłuższego czasu związany jest w sposób szczególny z nami, kapucynami, przede wszystkim z naszym Instytutem Historycznym tutaj, przy Kolegium Międzynarodowym. Jest jednym z największych promotorów duchowości franciszkańskiej i jej historii. Jako znawca duchowości franciszkańskiej i życia kapucynów, okazuje wielki szacunek dla tego wszystkiego, co jest autentycznie franciszkańskie.

Z doświadczenia wiem, że to osoba fascynująca i dzisiejsze przedpołudnie jest dla nas świętem.

Ks. Felice Accrocca (z Latiny) jest kapłanem diecezji Latina Terracina-Sezze-Priverno, jest wikariuszem biskupim ds. duszpasterstwa i proboszczem w miejscowości Latina. Zajmuje się historią średniowieczną i wykłada na fakultecie historii i dóbr kultury na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz w Instytucie Teologii w Asyżu. Jest autorem licznych książek i esejów o Franciszku i Klarze z Asyżu i o średniowiecznym franciszkanizmie.

Pośród ostatnich publikacji należy podkreślić niektóre popularne tytuły: Święty z Papieru, Źródła biograficzne św. Franciszka; Wybór ewangeliczny i trudna kodyfikacja ideału; Prawda miłosierdzie w nauczaniu Franciszka z Asyżu. Wspólnie z br. Aleksandrem Horowskim opublikował nowe krytyczne wydanie pism Tomasza z Celano.

Jego wystąpienie dotyczyć będzie pracy jako owocu ewangelicznego natchnienia w pierwotnej wspólnocie franciszkańskiej.

Ks. Felice Accrocca - Praca w Źródłach Franciszkańskich

icon word pdf color
Brat Pio Murat OFMCap – Praca na poprzednich RPZ, w odnowioncyh Konstytucjach i w listach Ministrów Generalnych

icon word pdf color
Brat Joaquim Hangalo OFMCap – Nowoczesne technologie jako rewolucyjne formy komunikacji