Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 5:08 PM UTC, Apr 16, 2024

Dzień skupienia

Po wysłuchaniu z uwagą sprawozdań przedstawionych w ubiegłych dniach, 4 listopada zatrzymaliśmy się na słuchaniu Słowa Bożego, odbywając swoisty dzień skupienia. Br. Eric Bidot, minister prowincjalny Francji, wprowadził nas w ten czas komentując fragment Ewangelii św. Mateusza (20,1-16(: Pan wychodzi każdego ranka, ab mnie spotkać i dać mi możliwość pracy w Jego winnicy. Jaką pokłada we mnie ufność! Przyłącza mnie nawet do własnego dzieła stwórczego! To On sam pragnie pracować moimi rękoma - naszymi rękoma. Dlatego do tych naszych zajęc trzeba włączyć ducha modlitwy, który powinien je ożywiać. Dziękują Panu za łaskę pracy, chcemy się otworzyć na Jego łaskę, aby w nas owocnie pracowała podczas następnych dni RPZ. Bracia, módlcie się za nas!