Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:14 AM UTC, Jul 22, 2024

Listy Ministra generalnego 1970-1982

Brat Paschalis (Corrado) Rywalski

Pere Pascal RywalskiUrodził się w Lens (Valais, Szwajcaria) 2 października 1911 r. Jego wychowanie, podobnie jak narodowość, jest całkowicie szwajcarskie, ale pochodzenie – jak można się domyślić po nazwisku – jest polskie. Wydaje się, że ze Szwajcarii przejął wolną, otwartą, czystą naturę, taką jak jej góry; z Polski odziedziczył niezłomnego i wytrwałego ducha w pokonywaniu trudności. Podsumowując: pogodny i zaangażowany człowiek, który oferuje radosną wizję życia. Do Zakonu Kapucynów w prowincji szwajcarskiej wstąpił w wieku 19 lat, przywdziewając habit 13 września 1930 r. i składając śluby 14 września 1931 r., w święto Podwyższenia Krzyża. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1937 r. W latach 1938-43 uczęszczał na uniwersytet we Fryburgu w Szwajcarii, uzyskując tytuł licencjata z filozofii spekulatywnej i dyplom z literatury. Tam ujawnił się również jego wyjątkowy dar zmysłu historyczny: miał jako nauczyciela i przewodnika duchowego profesora Ilarino Felder - autor m.in. „Die Ideal des hl. Franziskus von Assisi”, Paderbon 1923, przełożonej na język włoski i prawie wszystkie języki kultury zachodniej – z której to pozycji czerpał wiele dla swojej solidnej formacji ludzkiej, chrześcijańskiej i franciszkańskiej. W latach 1943-51 wykładał w wielkim szwajcarskim ośrodku edukacyjnym Stans; następnie przez około 9 lat sprawował – w Genewie – nowy rodzaj apostolatu franciszkańskiego: na zaproszenie odpowiedniego proboszcza zaczął pukać od drzwi do drzwi jako „kaznodzieja pokoju”, prezentując najbiedniejsze i najdalsze przesłanie życia ewangelicznego w typowo franciszkańsko-kapucyńskim stylu. W 1963 został mianowany przełożonym wielkiej wspólnoty we Fryburgu; w 1966 został wybrany ministrem prowincjalnym swojej kwitnącej wówczas prowincji szwajcarskiej; w 1969 został ponownie zatwierdzony do tej samej posługi władzy, aż 4 lipca 1970 został wybrany Ministrem Generalnym Zakonu na sześcioletni okres 1970-1976 i ponownie wybrany na kolejny sześcioletni okres 1976-1982. Zmarł w Sion 8 stycznia 2002 r.

 

Pobierz

Paschalis Rywalski
Braterski dialog cz. 1 i cz. 2