Logo
Wydrukuj tę stronę

Lexicon Capuccinum

Pragniemy poinformować braci całego Zakonu, że uruchomiliśmy ponownie i zaktualizowaliśmy stronę nowego Lexicon Capuccinumwww.lexiconcap.org - na której publikujemy redagowane przez nas hasła odnoszące się do okręgów Zakonu, które już nadesłały kompletne informacje, a także hasła tematyczne do tej pory przygotowane.

Poprzez stronę web – nie jest ona wersją oficjalną gotowego do druku dzieła – chcemy:

  • informować i dzielić się tym, co dociera do nas z całego Zakonu;
  • zachęcić braci do:
    • informowania nas o ewentualnych przeoczeniach bądź błędach drukarskich;
    • nadsyłania ewentualnych uzupełnień i/lub wiadomości;
  • aktualizować bibliografię.

Możecie przesyłać wszelkie uwagi do naszego sekretariatu: [email protected], który to sekretariat – po ich rozpatrzeniu – postara się o aktualizację odpowiedniego hasła.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą nadal z nami współpracować, także w ten sposób, aby to narzędzie mogło służyć w udoskonaleniu nowego Lexicon Capuccinum jeszcze przed jego ostatecznym wydrukiem.

Z braterskim pozdrowieniem.

br. José Ángel Echeverría, Dyrektor
br. Roberto Cuvato, Sekretarz

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 12 grudzień 2016 14:58
Copyright: Curia Generalis Fratrum Minorum Capuccinorum
Via Piemonte, 70 - 00187 Roma, Italia, tel. +39 06 42 01 17 10 / +39 335 1641820, ofmcap.org - 1528 - 2021 webmaster