Logo
Wydrukuj tę stronę

Listy ministrów generalnych

Strona www.ofmcap.org, oprócz tego, że jest platformą informacyjną Kurii Generalnej Kapucynów, stanowi również miejsce, w którym zebrane są dokumenty Zakonu.

W ostatnich latach wszystkie te materiały zostały na nowo opracowane i sformatowane w wersji elektronicznej oraz właściwie zorganizowane, by móc łatwiej udostępnić cały ten zbiór dokumentów braciom, a są to: listy ostatnich ministrów generalnych, nasze Konstytucje i dokumenty Rad Plenarnych Zakonu.

Archiwum cyfrowe kapucyńskie (Capuchin Digital Archive) jest systematycznie aktualizowane o listy obecnego ministra generalnego br. Roberto Genuin.

Pragniemy również poinformować, że dzięki staraniom braci kapucynów z Australii, przekazujemy do dyspozycji braci również listy ministra generalnego br. Johna Corriveau napisane w latach 1994-2000. Materiał ten dotychczas dostępny był jedynie w wersji włoskiej na naszej stronie, teraz zaś jest on dostępny równie po angielsku, najbardziej rozpowszechnionym języku w naszym Zakonie.

Listy są dostępne na stronie i są one również dostępne w naszym cyfrowym archiwum – Capuchin Digital Archive

Cały ten materiał będzie wkrótce dostępny również w naszej aplikacji OFMCap, którą obecnie aktualizujemy.

Zachęcamy do korzystania z tych zasobów cyfrowych w celu pogłębienia wyżej wspomnianych tekstów, które mogą pomóc nam głębiej przeżywać nasz charyzmat.

Capuchin Digital Archive (CDA) - Kapucyńskie Archiwum Cyfrowe - to miejsce w przestrzeni dyskowej Google Drive, gdzie udostępnione są wszystkie dokumenty Zakonu przygotowane w profesjonalnej wersji cyfrowej. Dzięki temu rozwiązaniu, można w krótkim czasie pobrać interesujące dokumenty we wszystkich popularnych formatach tj. Word, PDF, EPUB i MOBI. Zbiór zawiera obecnie 1 600 plików i jest na bieżąco aktualizowany. Zapraszamy do korzystania z udostępnionych materiałów. Wystarczy kliknąć link - Capuchin Digital Archive.

Ostatnio zmieniany: czwartek, 30 styczeń 2020 15:12
Copyright: Curia Generalis Fratrum Minorum Capuccinorum
Via Piemonte, 70 - 00187 Roma, Italia, tel. +39 06 42 01 17 10 / +39 335 1641820, ofmcap.org - 1528 - 2021 webmaster