Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 12:37 PM UTC, Feb 26, 2021

Prowincja Pontianak odpowiedzialna za Timor Wschodni

«Minister generalny, po wysłuchaniu pozytywnej opinii ministrów prowincjalnych i rad prowincji Portugalii i Pontianak (Indoneza), po wysłuchaniu przełożonych wyższych Konferencji Kapucynów Iberyjskich (CIC) i Konferencji Ministrów Prowincjalnych Kapucynów Azji i Pacyfiku (PACC), zachowując stosowne normy prawne (Konst. 119, 1.3; OG 8/25), po uzyskaniu zgody Rady na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 r., zdecydował o przeniesieniu odpowiedzialności za obecność Braci Mniejszych Kapucynów z Timoru Wschodniego, dotychczas zależnych od Prowincji Portugalskiej, do Prowincji Pontianak w Indonezji».

Tymi słowami późnym popołudniem 9 lutego w Lalei, w mieście, gdzie żyją Kapucyni w Timorze Wschodnim, ogłoszono część dekretu Ministra generalnego br. Roberto Genuin o przeniesieniu odpowiedzialności na inny okręg Zakonu z prowincji Portugalii do prowincji Pontianak w Indonezji. Po przeczytaniu Ewangelii, podczas celebracji Eucharystii ze wszystkimi braćmi, której to przewodniczył br. Victorius Dwiardy, Radny Generalny PACC, został odczytany dekret Ministra generalnego (Prot. N. 00051/20) w języku angielskim przez Ministra prowincjalnego z Pontianak, br. Hermanusa Mayong, a po portugalsku przez ministra prowincji Portugalii, br. Fernando Alberto. W homilii wygłoszonej po odczytaniu dekretu, br. Victorius wykorzystał okazję, aby oświecić Słowem Bożym, czytanym w tę niedzielę, drogę podjętą do tego historycznego aktu, w ciągu 16 lat obecności kapucynów zainicjowaną przez Prowincję Portugalską, drogę która będzie kontynuowana teraz pod nadzorem Prowincji Pontianak: być solą ziemi i światłem świata, żyjąc i promieniując charyzmatem kapucyńskim na tych ziemiach Wschodzącego Słońca.

Przeniesienie odpowiedzialności na inną prowincję nie oznacza, że ​​prowincja portugalska wycofuje się z tej misji rozpoczętej w 2003 r. Przeciwnie, jest świadoma konieczności reagowania, w miarę swoich środków, na liczne prośby, aby język portugalski i Portugalczycy nadal ubogacali to miejsce tak bardzo związane z Portugalią. Dlatego należy utrzymać przy życiu wolę braci portugalskich, aby wyruszyć na misję do „tej drugiej części świata”, a także współpracę grup misyjnych związanych ze wspólnotami chrześcijańskimi, którym powierzono duszpasterstwo kapucynów.

W dekrecie Ministra generalnego można przeczytać krótkie historyczne podsumowanie obecności kapucynów w Timorze Wschodnim oraz środki podjęte w celu przeniesienia odpowiedzialności na inną prowincję Zakonu:

Obecność misyjna kapucynów w Timorze Wschodnim została zapoczątkowana przez Prowincję Portugalską w 2003 r. we wsi Laleia, dystrykt Manatuto, diecezja Baucau.

Od samego początku, obok intensywnego dzieła obecności i ewangelizacji, pierwsi misjonarze wkrótce postawili sobie jako priorytet implantaio ordinis – zaszczepianie zakonu w kapucynów w tym kraju. Mając bardzo mało struktur materialnych i bardzo ograniczone zasoby ludzkie, przyjęli młodych ludzi, którzy wyrazili chęć bycia braćmi kapucynami.

W 2006 r., w odpowiedzi na pragnienie szkolenia kandydatów, utworzono nową wspólnotę w wynajętym domu w Dili, który został przeniesiony na początku 2009 r. do klasztoru zbudowanego w międzyczasie w Tibar, Liquiçá, diecezja Maliana.

Oprócz zobowiązania do zaszczepienia Zakonu, w Lalei (parafii) i na Tibonie bracia posługują tam duszpastersko, a projekty społeczne realizowane są głównie w Lalei.

Prowincja portugalska od samego początku miała świadomość, że z dużym wysiłkiem może kontynuować działo misyjne Timorze Wschodnim, dlatego też nie trzeba było długo czekać na cenną współpracę innych okręgów, poczynając od prowincji Baia- Sergipe, poprzez prowincję Pontianak, prowincję Australii i Kustodię Sibolga.

Osiemnasta Kapituła Prowincji Portugalskiej, która odbyła się w dniach 24–28 kwietnia 2017 r., ustaliła, że „Rada prowincji zwraca się do Ministra generalnego z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu oficjalnego przeniesienia odpowiedzialności w Timorze Wschodnim na inny okręg Zakonu”. Po tym ustaleniu minister prowincji Portugalii w piśmie z dnia 7 czerwca 2017 r. zwrócił się do Ministra generalnego z prośbą o rozpoczęcie tego procesu. W odpowiedzi Minister generalny skontaktował się z prowincją Pontianak (Indonezja), która zgodziła się wziąć na siebie  odpowiedzialność za obecność Zakonu w Timorze Wschodnim.

Źródło: https://www.capuchinhos.org

Ostatnio zmieniany: czwartek, 20 luty 2020 13:13