Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 3:02 PM UTC, Apr 1, 2023

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze
Jesień 2020

Istituto Storico dei Cappuccini

Przedstawiamy nowości wydawnicze Instytutu Historycznego Kapucynów - jesień 2020 roku.

01 bam16aTYTUŁ: Lodovico Acernese da Pietradefusi (1835-1916), kapucyn i założyciel

Lodovico Acernese da Pietradefusi (1835-1916), cappuccino e fondatore, red. Vincenzo Criscuolo i Elsa Orque (Bibliotheca ascetico-mystica, 16). Rzym 2020. 260 s. 21 cm. ISBN 978-88-99702-19-9

Artykuły zawarte w książce pomagają zrozumieć lepiej życie i działalność założyciela Sióstr Franciszkanek Niepokalanek, kapucyna Lodovico Acernese z Pietradefusi (1835-1916), zwłaszcza w odniesieniu do okresu, w którym zarządzał Prowincją Kapucyńską w Neapolu (1885-1888). Została również omówiona jego twórczość literacka i nauczanie prowadzone w strukturach formacyjnych Zakonu Kapucynów. Książka zawiera artykuły takich autorów, jak: Francesco Barra, Gabriele Ingegneri, Felice Accrocca, Vincenzo Criscuolo, Mario Ladanza i Giuseppina Bozzuto.

Źródło: http://www.istcap.org/component/k2/bam-16.html

02 mhomc41TYTUŁ: Registrum scripturarum della procura generale dell'Ordine Cappuccino, 1703-1709

Registrum scripturarum della procura generale dell'Ordine Cappuccino, 1703-1709, red. Giuseppe Avarucci (Monumenta Historica Ordinis Minorum Capuccinorum, 41). Rzym 2020, 24 cm., 572 s., il. ISBN 978-88-99702-18-2

Niniejszy tom zawiera dokumentację znajdującą się w rejestrze Prokuratora Generalnego Zakonu Kapucynów z lat 1703-1709. Jest to zasadniczo korespondencja pomiędzy Kongregacją ds. Biskupów i Zakonników, reprezentowaną przez sekretarza Niccolò Grimaldi, późniejszego kardynała, a Zakonem Kapucynów, reprezentowanym przez prokuratora generalnego Bernardino z Saluzzo.

Transkrypcji tekstu towarzyszy dokładny aparat przypisów identyfikacyjnych oraz szczegółowe indeksy ułatwiające zapoznanie się z materiałem dokumentalnym.

Źródło: http://www.istcap.org/component/k2/mhomc-41.html

03 BSC 110TYTUŁ: “Prosty jak gołębica”: błogosławiony Benedetto Passionei da Urbino.

“Semplice come colomba”: beato Benedetto Passionei da Urbino. Convegno di studi a centocinquanta anni dalla beatificazione 1867-2017 Fossombrone, 23 settembre 2017, red. Aleksander Horowski (Bibliotheca seraphico-capuccina, 110). Rzym 2020. 24 cm, 422 s. il. ISBN 978-88-99702-20-5

Książka zawiera materiały z sympozjum naukowego, zorganizowanego przez Prowincję Picena Braci Mniejszych Kapucynów i Kapucyński Instytut Historyczny w Rzymie w sto pięćdziesiątą rocznicę (1867-2017) beatyfikacji Benedykta z Urbino (1560-1625), zwanego przed wstąpieniem do zakonu: Marco Passionei. Pośród artykułów znalazła się publikacja 57 listów postulacyjnych, które władze kościelne i cywilne skierowały do papieża Piusa VI. Cennym odkryciem jest edycja rękopisu „Genealogia di Casa Passionei”. Studia ilustrują także przemiany architektoniczne kościoła i klasztoru w Fossombrone, gdzie spoczywają doczesne szczątki kapucyna z Urbino. Książka mówi także o historii procesu beatyfikacyjnego, jego politycznym, społecznym, kulturowym i religijnym kontekście; o pierwszym rozpowszechnieniu kultu Benedykta Passionei w Niemczech i Austrii oraz o niektórych aspektach ikonografii związanych z jego osobą.

Źródło: http://www.istcap.org/component/k2/bsc-110.html

Ostatnio zmieniany: środa, 30 marzec 2022 14:58