Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 10:49 AM UTC, Aug 10, 2022

Kapucyni na Zakarpaciu

Bracia Kapucyni z Kustodii Ukrainy pw. Św. Ojca Pio, odpowiadając na zaproszenie ordynariusza Greko-Katolickiej Diecezji Mukaczewskiej (sui iuris) Milana Szaszika, przybyli 15 sierpnia 2012 roku do Użhorodu na Zakarpaciu (Ukraina).

Początkowo wspólnota mieszkała w wydzielonej części Seminarium Duchownego. W tym czasie trwała budowa niewielkiej struktury kapucyńskiej w tzw. „nowym rejonie” miasta – dużej dzielnicy bloków. Po trzech latach został poświęcony klasztor i w końcu bracia mogli w nim zamieszkać.

Wcześniej, około roku, sprawowali już Liturgie w kościele (cerkwi) przyklasztornej, dojeżdżając z Seminarium.

Odpowiadając na prośbę biskupa, bracia biorą czynny udział w formacji seminarzystów, a także miejscowego kleru. Trzej bracia z czteroosobowej wspólnoty są wykładowcami w Seminarium, a jeden – ojcem duchownym. Ponadto bracia prowadzą rekolekcje, dni skupienia, dni dokształcania teologicznego. Posługują także w kościele (cerkwi) klasztornej, przy którym jest parafia.

Wspólnota zakonna, zgodnie z tradycją wschodnią, wykonuje wszystkie prace domowe (gotowanie, pranie, sprzątanie) nie korzystając z pomocy osób świeckich.

W okresie Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją franciszkańską, bracia organizują tzw. „żywe szopki”, w których uczestniczą aktorzy – studenci. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci jest żywy osiołek i wołek (cielątko).

Bracia Kapucyni w Użhorodzie są birytualistami i, chociaż tylko jeden z nich jest ze chrztu greko-katolikiem, to całej wspólnocie udało się wpisać w bizantyjski kontekst, zrozumieć, na ile to możliwe, i polubić obrządek.

Dnia 23 listopada 2020 roku biskup Mukaczewskiej Diecezji Greko-Katolickiej udzielił na piśmie zgody na erygowanie w jego Diecezji domu Kapucynów, anulując tym samym poprzedni dekret ad experimentum. Ta pierwsza próba obecności Kapucynów w katolickim obrządku bizantyjskim wzbudza nadzieję na możliwość rozszerzenia tej posługi, gdyż na Ukrainie, w kraju praktycznie prawosławnym, Kościół Katolicki w przeważającej mirze jest reprezentowany przez greko-katolików (ok. 7 milionów wiernych).

Ostatnio zmieniany: piątek, 28 maj 2021 13:58