Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 11:32 AM UTC, Mar 23, 2023

“Dawać i wierzyć”, to był program jej życia

W Fabriano we Włoszech, 9 października 2022 roku, z upoważnienia papieża Franciszka, s. Maria Konstancja Panas, klaryska kapucynka, została uroczyście ogłoszona błogosławioną.

Ceremonia odbyła się w pięknej bazylice katedralnej diecezji Fabriano-Matelica przy licznym udziale wiernych i w obecności wielu sióstr kapucynek, zakonników, kapłanów i przedstawicieli instytucji cywilnych oraz kościelnych. Uroczystości przewodniczył prefekt Dykasterii ds. spraw Świętych, kardynał Marcello Semeraro. 

W homilii kardynał mówił o Matce Marii Konstancji: “W duchowym kontekście Bożego miłosierdzia i ludzkiej, wdzięcznej, radosnej i szybkiej odpowiedzi na nie, rozważamy teraz ziemskie życie bł. Marii Konstancji Panas, jej odpowiedź na powołanie zakonne i jej duchowość. Pozostawiła nam wiele pism duchowych, z których możemy czerpać, choć są one przeznaczone głównie dla jej sióstr w klasztorze, w którym właściwie do końca życia była opatką (...) Można powiedzieć, że program życia naszej Błogosławionej zawarty jest w epigramie na jej grobie: "Oddała się Bogu i dla Niego, wszystkim, zawsze wierząc w Jego miłość". Wiara Matki Marii Konstancji Panas była więc - jak stwierdził świadek w procesie beatyfikacyjnym – “wiarą żywą, która przynaglała ją do oddania się całym sercem Bogu... Oddanie się i wiara były programem jej życia" (Positio - Summarium: test. 8, s. 53).

Pióro, którym napisała tak wiele małych traktatów i listów do swoich nowicjuszek, zakonnic i duchowych dzieci, wśród których wielu było księżmi, zostało przedstawione jako relikwia. W młodości złożyła oryginalny "ślub pióra", przez który zobowiązała się nie nic pisać przez całe życie, z wyjątkiem “dla Jezusa i o Jezusie”, używać pióra tylko dla Niego. Jej liczne pisma (listy, medytacje, traktaty o życiu duchowym, komentarze do Psalmów i Ewangelii) ujawniają duchową i mistyczną głębię, starannie pielęgnowaną przez lekturę i studium, udostępnianą, by pomagać i wspierać drogę wiary jej współczesnych, co jest rzadkością wśród kontemplatyków pierwszej połowy XX wieku. Miała zdolność głębokiego słuchania tak wielu ludzi, którzy do niej przychodzili i nie szczędziła sił, by poświęcić swój czas na duchowe rozmowy w klasztornej rozmównicy. Jej apostolat duchowy był imponująco owocny poprzez słuchanie i pisanie. Pod koniec życia Błogosławiona ofiarowała swoje cierpienia za owoce rozpoczętego (60 lat temu) Soboru Watykańskiego II.

Opatrzność Boża chciała, aby uroczyste świętowanie beatyfikacji odbyło się w pierwszą rocznicę wyniesienia na ołtarze bł. Matki Marii Lorenzy Longo, także kapucyki. Mniszki kapucynki św. Klary są wię obdarowywane i zachęcane przez te świetlane przykłady do życia wiernego i do urzeczywistniania charyzmatu. 

My także prośmy: pomóżcie nam, abyśmy mieli odwagę "dawać i wierzyć".

Ostatnio zmieniany: środa, 12 październik 2022 10:03