Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:58 AM UTC, Jun 13, 2024

Przygotowania do opracowania Ratio Formationis localis

Oto, takie zadanie i program miało tygodniowe spotkanie Międzynarodowej Rady Formacji (CIF), które odbyło się Rzymie, w naszej Kurii Generalnej, w dniach od 14 do 19 listopada 2022. Znaczenie tego wydarzenia było podwójne: z jednej strony, to wyraz poszukiwania pewnych kryteriów i metodologii, które by można zastosować w celu adaptacji Ratio generalnej do dokumentu lokalnego, bardziej ukierunkowanego na konkretną rzeczywistość okręgów Zakonu; z drugiej, strony korzyści z osobistego spotkania członków Sekretariatu po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią covid-19, są nie do przecenienia.

Sesji przewodniczyli fr. Charles Alphonse i fr. Jaime Rey Escapa, odpowiednio, sekretarz i wicekretarz Sekretariatu Generalnego Formacji, a uczestnikami byli wszyscy członkowie Sekretariatu z wyjątkiem br. Serge Mbremandji (CONCAO) i br. Paulusa Toni (PACC). N apoczątku br. Charles pozdrowił zebranych, a szczególnie nowych uczestników: br. Paula Alvares (CCMSI), br. Adriano Borges de Lima (CCB), br. Kamilusa Bajuta (EACC) i br. Roberto Martínez (CCH). Codziennie postępowano według tego samego porządku: krótka chwila modlitwy, projekcja wideo wprowadzająca w temat dnia; następnie proponowano pewne wskazówki dotyczące pracy w zespołach “kontynentalnych” według specyfiki poszczególnych regionów; potem radni spotykali się na dyskusji w poszerzonych grupach, by wreszczie na wspólnym forum podzielić się tym, co osiągnięto. Starano się wypracować metody, które pozwolą na to, by każdy etap formacji prowadzać i kształtować według pięciu wymiarów formacji, które określa Ratio: ludzki, duchowy, intelektualny, pastoralno-misyjny i charyzmatyczny. Ten ostatni aspekt zbiera wszystkie pozostałe i nadaje koloryt naszemu życiu franciszkańsko-kapucyńskiemu.

Spotkanie zakończyło się podzieleniem się przez wszystkich radnych wrażeniami i sugestiami w związku z pracą animacyjną, do której każdy z nich będzie wezwany po powrocie do własnej Konferencji.

Ratio 123

Galeria zdjęć:https://flic.kr/s/aHBqjAfNfR

Ostatnio zmieniany: czwartek, 24 listopad 2022 18:05