Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 4:57 PM UTC, May 7, 2024

Zwołujący LXXXVI Kapitułę Generalną w 2024 r.

Drodzy Bracia,

Pokój i Dobro w Panu!

Czas szybko mija, a powierzona mi w 2018 roku misja służby Zakonowi dobiega końca. Nadszedł zatem czas, aby ponownie spotkać się z Wami, aby podsumować to, czego doświadczyliśmy, aby opowiedzieć o tym, co Pan zdziałał z nami przez te lata i aby ożywić nasze szczere pragnienie podążania drogą Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Niniejszym więc listem, po otrzymaniu zgody Rady generalnej, zgodnie z postanowieniami naszych Konstytucji (por. n. 124.2) i art. 47 Ordo Capituli Generalis Celebrandi (OCGC), oficjalnie zwołuję LXXXVI Kapitułę generalną naszego Zakonu na rok 2024.

Nasze Konstytucje stanowią, że Kapituła generalna "jest doniosłym znakiem i narzędziem jedności i solidarności całej wspólnoty braterskiej zjednoczonej w swych reprezentantach" (Konst 124,1). Równocześnie stwierdzają, że Kapituła daje sposobność, aby "podejmować sprawy, które odnoszą się do wierności naszym zdro-wym tradycjom, do odnowy naszej formy życia, do rozwoju działalności apos-tolskiej, a także inne zagadnienia o wielkim znaczeniu dla życia Zakonu, co do których wszyscy bracia powinni być uprzednio poproszeni o konsultację" (Konst. n. 125,1).

W związku z tym, co wyżej powiedziane, przekazuję do wiadomości to, co postanowiono za zgodą Rady generalnej, zgodnie z przepisem art. 49 OCGC.

Kapituła generalna rozpocznie się 26 sierpnia 2024 r. rano i zakończy 15 września 2024 r. Odbędzie się w Rzymie, w naszym Kolegium Międzynarodowym Świętego Wawrzyńca z Brindisi. Wszyscy członkowie Kapituły są oczekiwani nie później, niż do wieczora 25 sierpnia.

Fr. Roberto Genuin

Minister generalny OFMCap.

Centenario Francescano Correo

Ostatnio zmieniany: sobota, 28 październik 2023 13:05