Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 4:51 PM UTC, Apr 18, 2024

Międzyfranciszkański kurs online 2023

W dniach 7 - 9 listopada 2023 r. wielu braci mniejszych, braci konwentualnych i kapucynów, a także z niektórych wspólnot TOR z 23 krajów europejskich spotkało się za pośrednictwem webinarium Zoom, aby wziąć udział w kursie zatytułowanym "Dzisiejsza ewangelizacja Europy: nowa ewangelizacja? Wkład franciszkański".

Każdego dnia pracę rozpoczynał jeden z Ministrów generalnych (br. Carlos Trovarelli OFMConv; br. Massimo Fusarelli OFM; br. Roberto Genuin OFMCap, a także br. Amando Trujillo TOR), przedstawiając ważne spostrzeżenia związane z tematem kursu.

Kurs został przeprowadzony w języku włoskim i przetłumaczony na pięć innych języków: na angielski, francuski, polski, hiszpański i chorwacki. Przygotowanie formatu wpisu, wysłanie linku, przygotowanie materiałów i "zestawu operacyjnego" oraz realizacja samej transmisji wymagały wiele pracy ze strony naszego brata Francisco Castillo OFMCap, który kieruje Biurem Komunikacji Kurii Generalnej kapucynów.

 Wszystkie zaprezentowane materiały (wystąpienia Ministrów generalnych, prelegentów i Sekretarzy misji) będą dostępne dla wszystkich w formacie PDF. Można o nie można poprosić wysyłając e-mail na adres [email protected], a filmy z nagraniami będą dostępne na kanale YouTube: Inter-Franciscan Evangelisation.

Spośród nadesłanych licznych podziękowań, dzielimy się jednym, które podsumowuje i jasno wyraża odczucia wielu braci: "Dziękuję bardzo za ten kurs. Myślę, że był bardzo inspirujący, że bardzo ważne byłoby kontynuowanie tego kursu/spotkania, na przykład co roku. Ważne jest również to, że przez organizację go online, jest łatwo dostępny dla wielu braci".

 

Video: https://www.youtube.com/@Evangelizzazioneinterfrancesca

1 Pdf 1

Ostatnio zmieniany: sobota, 25 listopad 2023 09:52