Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 11:01 AM UTC, Apr 15, 2024

Indyjskie obchody osiemsetnej rocznicy Reguły zatwierdzonej

W dniu 29 listopada 2023 r. w Instytucie Filozofii w Kripalaya (Mysore) w Indiach bracia z Konferencji Wyższych Przełożonych Indii obchodzili 800. rocznicę przyjęcia Reguły zatwierdzonej. Dzień rozpoczął się uroczystą celebracją eucharystyczną, której przewodniczył br.  Paul Álvares.  W swojej homilii przypomniał, jak znaczącą inspiracją była Reguła franciszkańska dla wielu naszych braci i sióstr w dążeniu świętości.  Reguła opisuje sposób życia wszystkich, którzy chcą żyć Ewangelią.

 Po celebracji eucharystycznej odbyło się dwudniowe seminarium na temat Reguły zatwierdzonej przez papieża Honoriusza III w 1223 r. Bracia Antoni Raj, Minina Robina Lopes i Paul Álvares przedstawili rozwój Reguły, zagłębiając się w poszczególne dwanaście rozdziałów i przedstawiając także ich praktyczne zastosowanie. Omówili podstawowe wartości franciszkańskie, takie jak ewangeliczna forma życia, braterstwo, minoritas, modlitwa i kontemplacja, misja i reforma.  W seminarium wzięło udział 45 braci.

Przez cały rok 2023 studium Reguły przez nas, kapucynów, było wspierane przez konferencję CCSMI, do której należą Prowincje i Kustodie Indii, a uczestniczyło w nim około 2,000 braci.  Wybrano grupę jedenastu naukowców franciszkańskich, którzy przemierzyli Indie wzdłuż i wszerz, oferując specjalne szkolenie odnośnie do tego  tematu. Studium to było okazją do opracowania wspólnego programu ciągłej formacji charyzmatycznej. braci z różnych okręgów, przeplatającego się z inicjatywami podejmowanymi na poziomie lokalnym w związku z upamiętnieniem 800. lat Reguły.

Ostatnio zmieniany: środa, 13 grudzień 2023 09:09