Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 11:01 AM UTC, Apr 15, 2024

Kurs dla kapucyńskich archiwistów, bibliotekarzy i muzealników 2023

Kurs formacyjny w 2023 roku dla archiwistów, bibliotekarzy i muzealników kapucyńskich, zorganizowany przez Centralną Bibliotekę Kapucynów i Archiwum Generalne we współpracy z Muzeum Franciszkańskim, odbył się w dniach od 23 do 28 października 2023 r. w siedzibie Międzynarodowego Kolegium Świętego Wawrzyńca z Brindisi w Rzymie. 

Tytuł tegorocznego spotkania brzmiał: "Biblioteki, archiwa i muzea kapucyńskie, świadkowie i narzędzia proroczej obecności Zakonu w misji Kościoła". W sześciodniowym spotkaniu wzięło udział 41. uczestników z ośmiu krajów (Brazylia, Chile, Niemcy, Indie, Włochy, Malta, Stany Zjednoczone i Szwajcaria), wśród nich był także br. Silvio do Socorro de Almeida Pereira, Radny generalny CCB.  Tydzień spotkań, zorganizowany w formie wykładów, sprawozdań, wizyt z przewodnikiem i sesji przy okrągłym stole, kierowany i moderowany przez dyrektor Archiwum Generalnego Kapucynów i Biblioteki Centralnej, doktor Patrizię Morelli, obejmował: wizytę w Bibliotece Centralnej i Archiwum Generalnym Kapucynów; wizytę w Muzeum Franciszkańskim, po którym oprowadził dyrektor Muzeum, br. Yohannes Teklemariam Bache; wizytę w Archiwum Historycznym Kongregacji De Propaganda Fide, której przewodził dyrektor, ks. Flavio Belluomini. Umożliwił on również zwiedzanie pracowni konserwatorskiej Archiwum; wykład bpa Fabrizio Capanni z Papieskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji na temat Stolica Apostolska a dziedzictwo kulturowe Kościoła; wykład br. Bernardo Nestor Molina Parra, profesora Instytutu Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, na temat genezy Reguły zatwierdzonej i wydarzenia w Greccio, którego 800. rocznicę obchodzimy w tym roku. 

Szczególnie ważna i znacząca była wizyta Ministra generalnego, br. Roberto Genuina, który przybył do Kolegium po południu 24 października, aby spotkać się z uczestnikami i wyrazić troską Zakonu o kapucyńskie dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo żywe, które powinno być zachowane, przekazywane i cenione ze względu na jego wartości. Jest ono wyjątkowym świadectwem historii obecności i apostolatu prorockiego braci kapucynów w misji Kościoła oraz wsparciem dla  integralnej formacji duchowej i ludzkiej przyszłych pokoleń. 

Po spotkaniu Minister generalny udał się na braterską kolację z grupą uczestników kursu w atmosferze serdecznego współdzielenia się i braterstwa. Atmosfera, która ożywiała cały tydzień zajęć, podczas których przedstawiciele różnych okręgów przedkładali interesujące i bogato udokumentowane sprawozdania ze swojej działalności i stanu pracy. Obecność braci i świeckich z niektórych okręgów w Brazylii była w tym roku bardzo doceniona. 

Niezwykle wzruszającym momentem był wieczór 27 października, kiedy można było wziąć udział w Modlitwie o Pokój z papieżem Franciszkiem w Bazylice Świętego Piotra, wraz ze wszystkimi uczestnikami Synodu i wiernymi z całego świata. 

Ostatnio zmieniany: piątek, 15 grudzień 2023 16:52