Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 12:37 PM UTC, Feb 26, 2021

Modlitwa w intencji 85-tej Kapituły Generalnej

Wyróżniony Modlitwa w intencji 85-tej Kapituły Generalnej

Drodzy bracia!

Jesteśmy w przededniu 85-tej Kapituły Generalnej. W dniach, które poprzedzają to wydarzenie, pragniemy zjednoczyć się we wspólnej modlitwie, wierząc, że “jeśli Pan nie wybuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą” (Ps 126).

Zapraszając was do wspólnej modlitwy, chcemy zaproponować modlitwę, którą można wykorzystać podczas Jutrzni czy Nieszporów przed modlitwą Ojcze nasz.

Modlitwa w intencji 85-tej Kapituły Generalnej

Hebdomadarz:
Bracia! Z ufnością powierzmy się wstawiennictwu Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Franciszka i Świętej Klary, a także niezliczonej rzeszy naszych świętych i błogosławionych braci, abyśmy tę Kapitułę Generalną mogli przeżywać z odnowionym zapałem i pełną uległością wobec Ducha Świętego.
Przyzywajmy teraz Ducha Pańskiego, aby nas prowadził, był nam natchnieniem i bodźcem w rozpalaniu na nowo żywego płomienia naszego charyzmatu.
Módlmy się wspólnie słowami św. Franciszka z Asyżu:

Wszyscy:
Wszechmogący, najświętszy,
najwyższy i największy Boże,
wszelkie dobro, największe dobro,
całe dobro, który sam jesteś dobry
Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę,
wszelką chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć,
wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra.
Niech się stanie! Niech się stanie! Amen.

Pobierz materiały

PDF A4 PDF A4 Italiano PDF A4 Inglese PDF A4 Polacco PDF A4 Spagnolo PDF A4 Francese PDF A4 Tedesco PDF A4 Portoghese
PDF A5 PDF A5 Italiano PDF A5 Inglese PDF A5 Polacco PDF A5 Spagnolo PDF A5 Francese PDF A5 Tedesco PDF A5 Portoghese
Ostatnio zmieniany: środa, 25 lipiec 2018 12:29