Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 4:43 PM UTC, Jun 19, 2024

Kapituła generalna bez papieru drukowanego

Rzym, 12 września. Kapituła Generalna, która dobiegnie końca za kilka dni, kontynuuje refleksję i debatę nad tematami, które omówiliśmy już w poprzednich informacjach. Jednak ta Kapituła miała również na celu zmniejszenie zużycia papieru drukowanego, które w takich okolicznościach jest naprawdę wysokie i czasami nie do przyjęcia z uwagi na koszty produkcji. Z tego powodu kończący swoją posługę Minister generalny br. Mauro Jöhri i jego Rada wezwali Biuro informatyki Zakonu do przeanalizowania sposobów „dematerializacji” Kapituły, to znaczy przejścia do skomputeryzowanego zarządzania dokumentami. I w ten sposób budżet, początkowo przeznaczony na zakup papieru do druku i materiałów drukowanych, był przeznaczony na zakup tabletów do użytku kapitulnych. Po jakimś czasie Opatrzność wyszła na spotkanie i udało się kupić wysokiej jakości tablety po rozsądnych cenach, co pozwoliło na zmieszczenie się w początkowo przygotowanym budżecie. Na tabletach została zainstalowana i skonfigurowana, do zarządzania plikami, wersja wspólnotowa programu Pydio, co umożliwia uzyskanie dostępu do dokumentów z urządzenia. Po początkowych zmaganiach się, zwłaszcza ze strony kapitulnych nieprzyzwyczajonych do takich urządzeń, prace przebiegały spokojnie.

Ostatnio zmieniany: piątek, 14 wrzesień 2018 03:35