Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:58 AM UTC, Jun 13, 2024

Nowy Minister Generalny

Kapituła Generalna Braci Mniejszych Kapucynów, wybrała na fukncję Ministra Generalnego brata Roberto Genuin z Prowincji Weneckiej.

Większa miłość

Rzym, 31 sierpnia. Nasze prace kapitulne osiągnęły piąty dzień.

Świat skrótów

Rzym, 30 sierpnia. Kapituła generalna kapucynów, czwartego dnia swojej pracy, weszła w nową fazę. Dzisiaj program przewiduje poranną debatę nad sprawozdaniem Ministra generalnego Mauro Jöhri...

Sprawozdanie Ministra generalnego

Rzym, 28 sierpnia. Jest to dzień sprawozdania Ministra generalnego, w którym jest on wezwany do przedstawienia, przed współbraćmi kapitulnymi, aktualny stan Zakonu
Subskrybuj to źródło RSS