Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 12:37 PM UTC, Feb 26, 2021

Nominacja administratora apostolskiego

Wikariat Arabii Północnej

13 maja 2020 r. Papież Franciszek mianował JE Paula Hindera OFMCap, Administratorem Apostolskim Wikariatu Arabii Północnej po śmierci biskupa Camillo Ballina, Wikariusza Apostolskiego Arabii Północnej. Wikariat Apostolski Arabii Północnej obejmuje następujące kraje: Arabię Saudyjską, Katar, Bahrajn i Kuwejt.

Biskup Paul Hinder OFMCap, tytularny biskup Macon, jest obecnie Wikariuszem Apostolskim Arabii Południowej, do której należą: Jemen, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Bishop Paul Hinder

Biskup Paul Hinder OFMCap urodził się w Bussnang, w Szwajcarii 22 kwietnia 1942 r. W 1962 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a 4 lipca 1967 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studia specjalistyczne z prawa kanonicznego odbył w Monako i Fryburgu, doktorat z teologii uzyskał w 1976 r. Zajmował różne stanowiska: był profesorem, formatorem młodych kapucynów, ministrem prowincjalnym Szwajcarskiej Prowincji Kapucynów i radnym generalnym Zakonu Kapucynów.

12 grudnia 2003 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Wikariatu Apostolskiego Arabii. Święcenia biskupie otrzymał 30 stycznia w katedrze św. Józefa w Abu Zabi. 21 marca 2005 r. zajął miejsce biskupa Bernardo Gremoli, obejmując stanowisko Wikariusza Apostolskiego Arabii (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Katar, Bahrajn, Arabia Saudyjska).

31 maja 2011 r., na mocy dekretu Bonum animarum Kongregacji Ewangelizacji Narodów, Wikariat przyjął swoją obecną nazwę. Zgodnie z tym przepisem Wikariat Apostolski scedował jurysdykcję nad Arabią Saudyjską, Katarem i Bahrajnem na Wikariat Apostolski w Kuwejcie, który jednocześnie przyjął nową nazwę Wikariatu Apostolskiego Arabii Północnej. Po podzieleniu Wikariatu Arabskiego na Wikariaty Północny i Południowy, biskup Paul nadal kierował Wikariatem Apostolskim Arabii Południowej (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen).

JE Paul Hinder OFMCap Jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Wędrowców oraz jest doradcą Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Decree of appontment

Ostatnio zmieniany: wtorek, 09 czerwiec 2020 08:23