Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 4:04 PM UTC, Jul 11, 2024

Piąte spotkanie Międzynarodowej Rady Formacji

W Kurii generalnej Braci Mniejszych Kapucynów w Rzymie, miało miejsce piąte spotkanie Międzynarodowej Rady Formacji. Odbyło się ono w dniach od 9 do 15 listopada 2017 r. Organizatorami byli bracia z Generalnego Sekretariatu Formacji: br. Charles Alphonse i br. Jaime Rey. Ponadto w spotkaniu wzięli udział delegaci do spraw formacji z jedenastu konferencji Zakonu oraz rektor Międzynarodowego Kolegium św. Wawrzyńca w Rzymie.

W czasie obrad br. Charles i br. Jaime przedstawili projekt trzeciego rozdziału Ratio Formationis Ordinis, który dotyczy formacji początkowej i ciągłej. Uczestnicy omawiali poszczególne tematy składające się na rozdział - formację ciągłą, posługę powołaniową, postulat, nowicjat i ponowicjat - podkreślając początkowy charakter każdego etapu i badając poszczególne czynniki oddziałujące na formację, zachowując jednocześnie pamięć o pięciu wymiarach pedagogii życia konsekrowanego (szczegółowo omawianych w drugim rozdziale).

Video

Dyskusja nad tym rozdziałem i jego szczegółowymi treściami odkrywała blaski i cienie zagadnienia, szczególnie dzięki różnym opiniom przedstawionym przez każdą z Konferencji. Atmosfera szacunku i spokojnego słuchania zapewniała jednak szczerość, która będzie przydatna do zredagowania ostatecznej wersji projektu. Ta zaś zostanie z kolei powierzona międzynarodowej komisji ekspertów w różnych dziedzinach, aby ostatecznie podjąć próbę zharmonizowania wszystkich elementów niezbędnych w Ratio.

Tekst trzeciego rozdziału będzie dalszym przedmiotem dyskusji, w tym na poziomie poszczególnych okręgów, a szczególnie w domach formacji, które zostaną poproszone o organizację specjalnych spotkań. Dyskusje te, oraz kolejne sugestie i spostrzeżenia mają zostać uwzględnione w samym dokumencie, tak że ostatecznie Ratio ma być rzeczywiście dokumentem Zakonu, a nie „inteligencji” teoretyzującej formację.

Międzynarodowa Rada Formacji otrzyma pełny tekst Ratio formationis w marcu przyszłego roku, aby zająć się ostatecznymi szczegółami przed zbliżającą się Kapitułą Generalną. Przed ostatecznym bowiem zatwierdzeniem przez nowego Ministra Generalnego i jego Radę, tekst zostanie najpierw przedłożony wszystkim kapitulnym (patrz Ordynacje Kapituł Generalnych, 2/7).

Ratio Formationis Ordinis Capitolo I e II

Galeria zdjęć

Ostatnio zmieniany: wtorek, 21 listopad 2017 03:13