Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 4:04 PM UTC, Jul 11, 2024

Ratio Formationis - Rozdział III

Drodzy bracia,

Teraz nadszedł czas, aby skupić naszą uwagę na pracach, które pomogą dopracować redakcję trzeciego rozdziału Ratio, którego celem jest prezentacja etapów formacji z punktu widzenia inicjacji.

Obowiązkiem wyższych przełożonych, a nie tylko formatorów, jest dalsze motywowanie, towarzyszenie i weryfikacja, aby ten proces refleksji miał charakter angażujący i braterski. Zadaniem, które powierzamy Tobie, jest: sprawdzić, czy na wszystkich etapach formacji dostrzega się w trybie procesu i inicjacji pięć wymiarów formacji, które zostały już zgłębione w drugim rozdziale. Jest to praca dla wszystkich braci i dla każdej wspólnoty, jednak w sposób szczególny dla braci formatorów i wszystkich tych, którzy są w formacji początkowej.

Br. Mauro Jöhri        
Minister Generalny OFMCap.

Ratio Formationis - Rozdział III

Italiano Inglese Polacco Tedesco Portoghese Spagnolo Francese
DOC Italiano DOC Inglese DOC Polacco DOC Tedesco DOC Portoghese DOC Spagnolo DOC Francese
PDF Italiano PDF Inglese PDF Polacco PDF Tedesco PDF Portoghese PDF Spagnolo PDF Francese

List

Italiano Inglese Polacco Tedesco Portoghese Spagnolo Francese
DOC Italiano DOC Inglese DOC Polacco DOC Tedesco DOC Portoghese DOC Spagnolo DOC Francese
PDF Italiano PDF Inglese PDF Polacco PDF Tedesco PDF Portoghese PDF Spagnolo PDF Francese

 

Rzym, 2 luty 2018
Światowy dzień Życia Konsekrowanego

Drodzy bracia,

Niech Pan obdarzy was pokojem!

Dwa lata temu, z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, rozpoczęliśmy proces wspólnej refleksji nad Ratio Formationis, przesyłając kwestionariusz całemu Zakonowi. Wyniki, które zebraliśmy, ukierunkowały aż do dzisiaj sposób postępowania naszej pracy.

Jednym z głównych priorytetów mojej odpowiedzialności za animację i towarzyszenie jako Minister Generalny Zakonu w ciągu tych 12 lat była formacja. Napisałem cztery listy: Wstań i chodź, Ożywić płomień charyzmatu, Tożsamość i przynależność oraz Nieodzowny dar braci. Dzięki tym Listom próbowałem podzielić się moim doświadczeniem i moimi oczekiwaniami na przyszłość. W ten sam sposób, tak jak pod koniec minionych sześciu lat, było wielką satysfakcją dostarczyć na Kapitułę Generalną tekst nowych Konstytucji, mam nadzieję, że podczas najbliższej Kapituły Generalnej tekst Ratio Formationis pozwoli nam wspólnie zastanowić się nad naszą rzeczywistością formacji.

Kościół powszechny przygotowuje się do świętowania w Rzymie, w październiku, Synodu Biskupów, który będzie zajmował się młodzieżą, wiarą i rozeznaniem powołaniowym. To szczęśliwy zbieg okoliczności, że my, jako Zakon, zastanawiamy się nad formacją. Korzystamy z tej okazji, aby słuchać i uczyć się od całego Kościoła, a także proponować i dzielić się naszymi doświadczeniami. Jakość i przyszłość Zakonu przychodzi poprzez rewizję naszych charyzmatycznych kryteriów rozeznawania powołania i poprzez planowanie dróg formacyjnych, które poważnie traktują te procesy wiary, które czynią nas dorosłymi chrześcijanami.

Teraz nadszedł czas, aby skupić naszą uwagę na pracach, które pomogą dopracować redakcję trzeciego rozdziału Ratio, którego celem jest prezentacja etapów formacji z punktu widzenia inicjacji. Tekst musi znajdować się we współrzędnych czasu i przestrzeni. Z jednej strony, szybkość zmian społeczno-kulturowych skłania nas do myślenia o elastycznym tekście; z drugiej strony zakres i różnorodność kulturowa naszego Zakonu zapraszają nas bardziej do tekstu pełnego intuicji, niż pewników.

Obowiązkiem wyższych przełożonych, a nie tylko formatorów, jest dalsze motywowanie, towarzyszenie i weryfikacja, aby ten proces refleksji miał charakter angażujący i braterski. Zadaniem, które powierzamy Tobie, jest: sprawdzić, czy na wszystkich etapach formacji dostrzega się w trybie procesu i inicjacji pięć wymiarów formacji, które zostały już zgłębione w drugim rozdziale. Jest to praca dla wszystkich braci i dla każdej wspólnoty, jednak w sposób szczególny dla braci formatorów i wszystkich tych, którzy są w formacji początkowej.

Sposób postępowania może być następujący: wykorzystując fakt, że rozpoczynamy Wielki Post, po uważnym przeczytaniu tekstu, możecie zorganizować spotkanie braterskie, aby ocenić waszą konkretną rzeczywistość formacyjną według etapu formacji, w którym obecnie się znajdujecie. Jak to można zauważyć w tekście trzeciego rozdziału, zwracamy się ze szczególnym apelem do wszystkich tych, którzy znajdują się na etapie formacji ciągłej. Wszystkie uwagi należy przesłać do radnego Międzynarodowej Rady Formacji waszej konferencji, najpóźniej do 1 maja. Do wypełnienia tego zadania mamy więc do dyspozycji łącznie około trzech miesięcy.

Generalna Rada Formacji spotka się w naszej Kurii Generalnej w dniach od 9 do 16 marca, aby przepracować przy tej okazji, wychodząc od refleksji wyrażonej podczas spotkań kontynentalnych, trzy załączniki, które będą towarzyszyć Ratio: Dojrzałość afektywna i psycho-seksualna, Ratio Studiorum oraz Narzędzie kulturowe do tłumaczenia Ratio Formationis na projekty formacyjne każdego okręgu. Ponadto, została utworzona komisja ekspertów, która w czasie od 1 do 5 czerwca zajmie się rewizją i ostatecznym zredagowaniem tekstu, który zostanie przekazany Radzie Generalnej. Komisja składa się z następujących członków

  • Br. Antonio Cristo (Afryka), Życie Konsekrowane
  • Br. Néstor Bernardo Molina (Ameryka), Franciszkanizm
  • Br. Albert D'Souza (Azja), Aspekty prawne
  • Br. Roberto Tadiello (Europa), Teologia biblijna
  • Br. Fabio Chiodi, Projekt graficzny
  • Br. Víctor Herrero, Korekta stylistyczna

Życzę wam dobrej drogi wielkopostnej, podczas której, idąc śladami Pana Jezusa, wstąpimy razem do Jeruzalem, mając oczy pełne wolności i miłości Galilei. Maryja Niepokalana, patronka naszego Zakonu, niech nadal towarzyszy pracom nad przygotowaniem najbliższej Kapituły Generalnej i Ratio Formationis.

Z braterskim pozdrowieniem,

Br. Charles Alphonse OFMCap.
Sekretarz Generalny Formacji

Br. Mauro Jöhri
Minister Generalny OFMCap.

Ostatnio zmieniany: środa, 28 luty 2018 15:00