Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 10:49 AM UTC, Aug 10, 2022

Spotkanie Klarysek kapucynek Europy Środkowej

Droga komunii

Spotkanie sióstr klarysek kapucynek z Europy Środkowej, które odbyło się w Pradze w dniach od 3 do7 sierpnia, było pierwszym tego typu spotkaniem.

Na spotkanie przybyły 22 siostry z 13 wspólnot (Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja i Włochy), z udziałem delegata generalnego Br. Leonarda Gonzáleza oraz O. Markus Graulich, SDB

Celem spotkania było promowanie wzajemnej znajomości poszczególnych wspólnot, promowanie życia charyzmatycznego i doświadczenia komunii w szerszym kontekście.

Podczas spotkania poszczególne wspólnoty przedstawiły aktualną rzeczywistość wspólnot, historię, formy ich obecności w Kościele lokalnym i w rodzinie franciszkańskiej.

W grupach złożonych z sióstr pochodzacych z różnych krajów poruszane zostały tematy tożsamości, klauzury i formacji. Przy pomocy i animacji  Delegata generalnego, odbyło się dzielenie, według poszczególnych grup językowych, na temat projektu rewizji Konstytucji, który przyniósł następujące rezultaty: wszystkie wspólnoty wyrażają się pozytywnie w odniesieniu do aktualnego tekstu Konstytucji, potwierdzając jednocześnie potrzebę aktualizacji; w tej sprawie kierują się ukierunkowaniem na rewizję, a nie na reformę. Aktualizacja dotyczy głównie następujących tematów:

  • ramy prawne nowych i ostatnich dokumentów Kościoła (VC, VF, Ripartire da Cristo, VDQ)
  • normy Cor Oransa, zwłaszcza w tym, co dotyczy klauzury, nowych środków komunikacji, formacji i struktur komunii
  • najwłaściwszą koncepcję służby autorytetu
  • dogłębną koncepcję duchowości komunii
  • bardziej solidną definicję tożsamości
  • styl językowy (mniej definicji z dokumentów i źródeł, natomiast bardziej syntetycznymi sformułowaniami treści magisterskich i charyzmatycznych)

Pod kierownictwem ks. Graulicha przez cały dzień zajmowaliśmy się zagadnieniami dokumentu Cor Orans, które najpierw były obserwowane w sposób ogólny, a następnie w konsekwencji poprzez pryzmat przedstawionego zarysu statutu każdego stowarzyszenia lub Federacji. Po tym przedstawieniu pozostawiono miejsce na dialog w grupach zgodnie z ich przynależnością językową.

Podsumowując, można wyrazić opinię, że spotkanie to osiągnęło swój cel. Stało się miejscem spotkania, wzajemnego poznania i dzielenia się w kontekście obecnej sytuacji klasztorów Europy Środkowej. Okazało się, że jest to pomost dla kontynuacji wspólnej drogi promocji naszego klariańskiego charyzmatu kapucyńskiego, który znaleźliśmy i doświadczyliśmy jako witalny i inspirujący.

S. Rachel Popkova, OSCCap

Šternberk

Pobierz / Download

Video

Ostatnio zmieniany: sobota, 06 październik 2018 22:24