Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:58 AM UTC, Jun 13, 2024

Kurs bibliotekarzy 2019

Rzym. W dniach od 2 do 7 września w Rzymie, w Międzynarodowym Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi, odbył się kurs dla zakonnych i świeckich pracowników kapucyńskich bibliotek, archiwów i muzeów organizowany przez Bibliotekę Centralną i Archiwum Generalne Kapucynów, przy współudziale Muzeum Franciszkańskiego. Temat tegorocznego kursu brzmiał: Dobra kultury Zakonu w formacji początkowej i stałej Braci Kapucynów.

Pod koniec jubileuszowego Roku św. Wawrzyńca, czerpiąc inspirację ze świadectwa życia Doktora Apostolskiego, który umiał łączyć kulturę, służbę, misję i apostolstwo, chcieliśmy skoncentrować się na tym, jaką wartość ma książka, dokument i dobro artystyczno-kulturowe dla brata kapucyna kiedyś i dzisiaj, aby promować wspólną refleksję nad rolą i znaczeniem bibliotek, archiwów i muzeów Kapucynów w formacji początkowej i stałej.

Ponad trzydziestu uczestników, w tym bracia i świeccy współpracownicy, pochodzący z czterech kontynentów (Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy), reprezentujący różne pokolenia (w wieku od 30 do 91 lat), opisali swoje doświadczenia, przenosząc je na obszary geograficznego i kulturowego pochodzenia, aby rozszerzyć spojrzenie na potencjał dokumentów, książek i muzeów w dziedzinie edukacji kapucyńskiej.

Brat Jaime Rey z Sekretariatu Generalnego ds. Fromacji otworzył kurs od przedłożenia referatu będącego raportem przygotowanym przez br. Charlsa Alphonesa ze wspomnianego wyżej sekretariatu, przesyłając zarazem pozdrowienia od samego Ministra Generalnego oraz Jego rady.

Po przemówieniu powitalnym Rektora Kolegium, br. Andrzeja Kiejzy, odbyło się pierwsze spotkanie przy tzw. dużym okrągłym stole, wokół którego gromadzili się zebrani przez kolejne 3 dni spotkań, które były poświęcone odpowiednio archiwom, muzeom i bibliotekom. W 10 sesjach kursu, na który składały się raporty 17 pracowników i szefów instytucji kulturalnych z różnych okręgów Zakonu dało się zauważyć żywy udział wszystkich obecnych. Zwracali oni uwagę zarówno na pozytywne aspekty jak i krytyczne kwestie dotyczące zarządzania instytucjami kultury i korzystania z nich w różnych okręgach, odnosząc się jednocześnie do konkretnych realiów i różnych charakterystyk lokalnych.

Różnorodność pojawiających się sytuacji prezentuje obraz odpowiadający aktualnej rzeczywistości Zakonu, ale także Kościoła, z geodemograficznego punktu widzenia.

Wizyta w rzymskiej Bazylice Świętego Wawrzyńca za Murami, poprowadzona pod przewodnictwem br. Luca Casalicchio w imieniu Braci Prowincji Rzymskiej sprawujących tam opiekę duszpasterską, obejmowała zwiedzanie wieży kapucyńskiej i historycznej części monumentalnego Cmentarza Campo Verano. W swego rodzaju kulturalnej i duchowej pielgrzymce, która, łącząc sztukę, historię i pamięć, pokazała, w jaki sposób – właśnie dzięki temu, co nazywamy „dobrem kulturowym” – żywotny dialog pomiędzy pokoleniami trwa pomimo śmierci. Książki, dokumenty archiwalne i majątek muzealny są w stanie utrwalić ten dialog w całej jego dynamice, podsycając charyzmat Zakonu ucieleśniony przez stulecia przez wielu braci powołanych do prowadzenia apostolstwa i składania świadectwa we wszystkich geograficznych i ważnych dla historii momentach.

Tydzień, który umożliwił nam również zebranie zaktualizowanych danych katalogów biorących udział w międzynarodowym projekcie OPAC of Libraries Cappuccine (www.ibisweb.it/bcc), zakończył się tym, że wszyscy potwierdzili potrzebę coraz większego i bardziej wykwalifikowanego prowadzenia kapucyńskich instytucji kultury, polegającego na dokumentowaniu, wzmacnianiu i przekazywaniu wszystkich elementów tego dziedzictwa kulturowego Zakonu. Każdy brat jest jego spadkobiercą, a zarazem jest wezwany do tego, aby składało nim  świadectwo.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się we wrześniu 2020 r.

Patrizia Morelli
Biblioteka Centralna i Archiwum Generalne Kapucynów

Ostatnio zmieniany: sobota, 21 wrzesień 2019 13:08