Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 7:32 PM UTC, Feb 20, 2024

Nowy blog Sekretariatu Misji

Nuovo blogIl Segretariato Generale per l'Evangelizzazione, l'Animazione e la Cooperazione Missionaria è un servizio della Curia Generale dei Cappuccini, che vuole aiutare l'intero Ordine a vivere profondamente la dimensione apostolica del nostro carisma. Possiamo ripetere con San Paolo: Guai a noi cappuccini se non evangelizziamo (cfr 1Cor 9,16).

Sekretariat Generalny ds. Ewangelizacji, Animacji i Współpracy Misyjnej jest biurem Kurii Generalnej Kapucynów, którego celem jest pomoc całemu Zakonowi w głębokim przeżywaniu wymiaru apostolskiego naszego charyzmatu, tak abyśmy razem ze  św. Pawłem mogli powtarzać: Biada nam Kapucynom, jeśli nie będziemy ewangelizować (por. 1 Kor 9, 16).

Obok pozostałych wymiarów naszego charyzmatu kapucyńskiego, takich jak braterstwo, minoritas i kontemplacja, to właśnie głoszenie Słowa Bożego wszystkim oraz służba braciom, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, powinny charakteryzować całe nasze życie. Co więcej, podejmowany przez nas apostolat musi być naznaczony naszym charyzmatycznym sposobem bycia. Znaczy to, że istnieje sposób głoszenia i posługi, który jest właściwy kapucynom.

Dla realizacji wspomnianych zadań, niezbędne jest znalezienie dostępnych kanałów komunikacji, dzięki którym możemy wspólnie zastanowić się, wzajemnie zachęcać się i ciągle ulepszać nasz apostolat. Wszyscy jesteśmy uczniami i zawsze powinniśmy się rozwijać. Z tego powodu tworzymy blog, który może ułatwić nam to zadanie. Nosi on nazwę: Evangelizatio et Missio - OFMCap https://evangelizatioetmissio-ofmcap.blogspot.com .

Blog posiada główną sekcję - poświęconą materiałom formacyjnym oraz trzy działy poświęcone niektórym szczególnym formom naszego apostolstwa:

1 - Nova Evangelizatio (nowa ewangelizacja): gdzie znajdą się publikacje dotyczące działalności wydawniczej lub projektów, które można zaklasyfikować jako nową ewangelizację, ponieważ jest to duże wyzwanie dla naszego Zakonu, szczególnie tam, gdzie występuje silna dechrystianizacja.

2 - Ad Gentes  (misja do pogan): gdzie publikujemy wiadomości o naszej obecności w młodych kościołach, zwanych terytoriami misyjnymi.

3 - Testimonium Missionarium (świadectwa misjonarzy): gdzie publikujemy świadectwo braci misjonarzy, w szczególny sposób tych, którzy dzielą się doświadczeniem, w jaki sposób misja pomaga im być bardziej braćmi kapucynami.

Materiały są dostępne w językach, w których są przygotowywane, a bracia mogą korzystać z funkcji automatycznego tłumaczenia oferowanej przez blog. Mamy nadzieję, że to narzędzie okaże się użyteczne.

Zachęcamy wszystkich braci do korzystania z zamieszczanych materiałów i do interakcji, podobnie jak zachęcamy do współpracy, abyśmy mogli informować się wzajemnie o bieżących wydarzeniach. Wszelkie sugestie i materiały do publikacji można przesyłać na adres mailowy sekretariatu: [email protected].

Ostatnio zmieniany: wtorek, 26 maj 2020 22:33