Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Bracia Franciszkanie na Kapitule

List Ministrów Generalnych

Drodzy bracia, niech Pan obdarzy was pokojem!

Tym życzenem pokoju, my, Ministrowie Generalni, rozpoczynamy ten list, który wyznacza ważny moment w przygotowaniu obchodów osiemsetlecia Odpustu Porcjunkuli (2016) i pięćsetlecia bulli papieża Leona X Ite vos, nazywanej również „Bulla unionis” (2017).

Kiedy 4 października 2013 roku papież Franciszek odwiedził Asyż i udał się do grobu świętego Franciszka, do nas, ministrów genralnych, powiedział: „Doskonale! Powinniście pozostać zjednoczeni!”. Te słowa nam, Ministrom Generalnym, zgromadzonym wokół Papieża Franciszka oraz wszystkim obecnym tam braciom, wyryły się głęboko w pamięci.

Zapadły one w sercach szczególnie braciom z rodzin franciszkańskich z Asyżu, znajdując w nich potwierdzenie ich głębokiego i szczerego pragnienia, aby kroczyć razem i wzrastać we wspólnym powołaniu i misji, wzbudzając w proroczy sposób ideę synodu rodzin franciszkańskich. Synod ten ma być naszą wspólną drogą, która mając początek w pamięci historycznej, przechodzi przez pojednanie oraz korzysta z dialogu i braterskiego rozeznania, aby doprowadzić nas do wspólnego wyboru i podjęcia w nowy sposób inicjatyw ewangelizacji.

Tak oto rodziny franciszkańskie z Asyżu zaplanowały czteroletnie itinerarium (2015-2018), które ma nadzieję być jedynie bazą i początkiem dla procesu późniejszego jego rozwoju.

Głębokie współbrzemienie między tą inicjatywą rodzin franciszkańskich z Asyżu z oczekiwaniami, jakie Ojciec Święty Franciszek ma wobec nas, dzisiejszych zakonników, które wyraził w niedawnym Liście Apostolskim z okazji Roku Życia Konsekrowanego (28.11.2014) potwierdziło nam, Ministrom Generalnym słuszność tej inicjatywy, w którą chcielibyśmy zaangażować wszystkich braci na świecie.

Drodzy bracia, inicjatywę zapoczątkowaną przez rodziny franciszkańskie z Asyżu, przez nas, Ministrów Generalnych, podjętą i pobłogosławioną, chcemy uważać za „powiew Ducha”, „nowe powołanie” dla wszystkich nas, którzy idziemy za Jezusem, wspomagani przez tę samą Regułę świętego Franciszka z Asyżu.

Pragniemy, aby cały nasz Zakon spoglądał z uwagą na braci z Asyżu realizujących tą inicjatywę i równocześnie starał się twórczo naśladować ich przykład, proponując podobne sposoby działania na poziomie narodowym, czy regionalnym. Na tej drodze wspomagać nas będzie szereg informacji pochodzących z Asyżu, będących źródłem idei i sugestii, które można powielać bądź z nich korzystać do opracowania własnych inicjatyw w miejscach, w których żyjemy. Oprócz tego będziemy was zapraszać do udziału w niektórych ważniejszych wydarzeniach (raz w roku) przez osobiste uczestnictwo.

Dlatego zapraszamy wszystkich i każdego z osobna do odpowiedzialnego podjęcia współpracy, aby ten projekt mógł się zakończyć powodzeniem. Uczyńmy to zarówno przez modlitwę i miłość w działaniu, jak również przez zaangażowanie osobistych sił do budowania naszej wielkiej rodziny zakonnej.

Wasi Ministrowie i Słudzy


Br. Marco Tasca, OFMConv, Przewodniczący KMG
Br. Mauro Jöhri, OFMCapp
Br. Michael A. Perry, OFM
Br. Nicholas Polichnowski, TOR

Rzym, 12 marca 2015

Ostatnio zmieniany: wtorek, 17 marzec 2015 10:09