Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 11:01 AM UTC, Apr 15, 2024

Uczestnicząc w drodze synodalnej

 

Pobierz

PDF Word

Uczestnicząc w drodze synodalnej

List Ministra Generalnego

Prot. N. 00129/22

Rzym, 15 lutego 2022

Do wszystkich moich Braci
w miejscu ich przebywania

Drodzy Bracia,

Niech Pan da wam pokój i zachowa was wszystkich w harmonii z Bogiem!

Jestem pewien, że każdy z was z uwagą obserwuje i jest zaangażowany w drogę synodalną, którą Kościół powszechny rozpoczął w październiku ubiegłego roku. Dlatego tym listem pragnę zachęcić Braci i cały Zakon, aby stali się pełnoprawnymi uczestnikami drogi Kościoła, wnosząc w nią swój szczególny wkład.

W ostatnich miesiącach na wszystkich poziomach struktury Kościoła pojawiło się wiele wskazań, aby każdy mógł czuć się zaangażowany. Dlatego postanowiliśmy wraz z Radą przypomnieć, dla naszego wspólnego dobra, kilka prostych fragmentów z listu skierowanego do Wyższych Przełożonych przez Synod Biskupów i Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego. Oto one:

Na mocy stwierdzenia, że "konsultacja Ludu Bożego odbywa się w Kościołach partykularnych" (EC[1] 6, 1), opartego na eklezjologicznej zasadzie, że jedyny i niepowtarzalny Kościół istnieje w Kościołach partykularnych i z nich się wywodzi (por. LG[2] 23), należy uznać, że zwyczajnym sposobem przeprowadzania konsultacji Ludu Bożego jest ten, który inicjują Biskupi w poszczególnych Kościołach partykularnych (por. EC 6, 1).

W tym kontekście osoby konsekrowane, podobnie jak wszyscy członkowie Ludu Bożego, są zaproszeni, by wnosić swój wkład wizji i rozeznania przede wszystkim w Kościołach partykularnych, w których się znajdują. Gdyby zabrakło tej obecności, zostałaby zakwestionowana sama zasada Kościoła-Ludu Bożego, która domaga się uczestnictwa wszystkich na mocy ich wspólnej godności chrzcielnej, a sama konsultacja zostałaby poważnie zubożona, ponieważ zostałaby pozbawiona zasadniczego głosu w życiu Kościoła.

Dlatego osoby konsekrowane i same wspólnoty, zgodnie z własnym charyzmatem i w zakresie przewidzianym przez ich konstytucje, powinny aktywnie uczestniczyć w drodze synodalnej Kościołów partykularnych, w których przeżywają swój charyzmat i pełnią posługę duszpasterską.

Dlatego gorąco zachęcam, abyście w miarę możliwości wszyscy zaangażowali się w aktywny udział w inicjatywach i propozycjach Kościołów partykularnych.

Jeśli ktoś z was pragnąłby podzielić się z Zakonem tym, co już jest robione na poziomie lokalnym, chciałbym zaznaczyć, że jako osoby kontaktowe dla Zakonu wskazaliśmy br. Pio Murat, Radnego generalnego ([email protected]) i br. Mariosvaldo Florentino ([email protected]), Sekretarza ds. ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej.

Mam nadzieję, że droga synodalna będzie dla nas także sprzyjającą okazją do wzrostu i rozwoju naszej charyzmatycznej tożsamości komunii, dzielenia się, uczestnictwa i braterstwa, z korzyścią dla wszystkich.

Korzystam z okazji, aby życzyć wam dobrej drogi w towarzystwie Pana.

Br. Robert Genuin
Minister Generalny OFMCap[1] Papież Franciszek, Konstytucja Apostolska Episcopalis Comunio o Synodzie Biskupów, 15 września 2018 r.

[2] Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, 18 listopada 1964 r.

Ostatnio zmieniany: piątek, 18 luty 2022 15:52