Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 9:18 AM CEST, Jun 24, 2019

Biblioteka Centralna

Biblioteka Centralna Zakonu Kapucynów zajmuje się gromadzeniem materiałów drukowanych, w szczególności tych Zakonnych oraz dotyczących Zakonu. Powstała w drugiej połowie XIX w. i z czasem została ubogacona poprzez włączenie Bibliotek Kolegium św. Fidelisa (1911), Muzeum Franciszkańskiego (1912) i Instytutu Historycznego Zakonu (1940).

Dziedzictwo książek i dokumentów, w sumie ponad 120.000 pozycji w katalogu, jest reprezentowane przez dzieła autorów kapucyńskich, materiały dotyczące historii, charyzmatu i apostolatu Zakonu, wydawnictwa organizmów i instytucji wewnętrznych Zakonu, publikacje o charakterze franciszkańskim i odnoszące się do franciszkanizmu, historię średniowieczną i współczesną, nauki biblijne, szereg bibliografii. Ponadto Biblioteka gromadzi czasopisma kapucyńskie i główne periodyki naukowe odnoszące sią do dyscyplin kościelnych, w sumie około 2 200 tytułów, w tym 600 aktualnych.

Biblioteka specjalizuje się we franciszkaniźmie i w dziedzinach pokrewnych, jak na przykład historia średniowieczna i współczesna, życie i apostolat Zakonu Kapucynów, duchowość.

Więcej informacji

Kontakt

Ostatnio zmieniany: środa, 17 grudzień 2014 13:11