Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:51 AM UTC, Sep 21, 2023

Delegat FZŚ

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) jest świeckim ruchem w Rodzinie Franciszkańskiej, składającym się głównie z świeckich, ale także z kapłanów diecezjalnych i diakonów, którzy zobowiązują się do życia Ewangelią we wspólnocie według przykładu św. Franciszka z Asyżu, zgodnie ze swoim stanem życia według reguły pozostawionej dla tego zakonu przez Biedaczynę z Asyżu. Podczas gdy zakonnicy i zakonnice franciszkanki dzielą się na różne rodziny (np. Bracia Mniejsi, Konwentualni, Kapucyni itp.), FZŚ jest jednolitym ruchem, ukształtowanym przez organiczny związek wspólnot rozsianych po całym świecie. FZŚ jest koordynowany przez kanonicznie wybranych członków w celu utworzenia rad na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Rada Międzynarodowa (lub Kapituła Generalna) i jej Przewodniczący (Rada Prezydencka) koordynują prace i życie Zakonu na całym świecie. Na wszystkich poziomach altius moderamen, o czym mówi kanon 303 KPK gdzie oczekiwana jest pomoc duchowa i duszpasterska, należąca do Braci Pierwszego Zakonu i Trzeciego Zakonu Regularnego.

Posługa na rzecz FZŚ

Czterej asystenci generalni, mianowani przez Ministrów generalnych (Braci Mniejszych, Konwentualnych, Kapucynów i TOR) są członkami Prezydium Rady Międzynarodowej, z którymi dzielą odpowiedzialność za koordynację i animację FZŚ na szczeblu światowym. Ich szczególnym zadaniem jest duszpasterska i duchowa pomoc dla FZŚ, realizowana w sposób kolegialny. Bracia ci tworzą Konferencję Asystentów Generalnych i spotykają się dziewięć razy w roku, by planować różne działania oraz dzielić się informacjami i obowiązkami z różnych części świata. Szczególną posługą na rzez FZŚ są wizyty duszpasterskie w radach krajowych i obecność w na krajowych spotkaniach FZŚ.

Asystent generalny (lub delegat ministra generalnego dla FZŚ) wykonuje swoją posługę w ścisłej współpracy z innymi asystentami generalnymi i przewodniczącym Rady Międzynarodowej.

Posługa w ramach Zakonu Kapucynów

Każdy z czterech Asystentów ma doniosłą posługę do wykonania w swoim Zakonie. Asystent Generalny FZŚ ma to zadanie, aby pomóc braciom kapucynom, aby poprzez swój przykład w „bardziej braterski sposób pomagali członkom Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego w prawdziwej pielęgnacji wierności życiu ewangelicznemu i skutecznej promocji Zakonu zarówno wśród duchownych, jak i świeckich” (Konst 102,5). Duchowa pomoc dla FZŚ nie jest apostolstwem, które należy powierzyć ekspertom, ale jest częścią życia wspólnoty ewangelicznej prowadzonej razem ze świeckimi. Stąd nacisk na potrzebę formacji wszystkich braci, aby uświadomić sobie wartość FZŚ.

Biuro Delegata FZŚ może pomóc w skontaktowaniu się z asystentami duchowymi i osobami odpowiedzialnymi za FZŚ na różnych kontynentach. Jest gotowy pomagać w formacji braci z różnych prowincji w odniesieniu do FZŚ. Może wskazać, gdzie znaleźć narzędzia formacyjne, teksty i materiały, a także znaleźć osoby, w tym samego Asystenta Generalnego, którzy mogą prowadzić kursy formacyjne dla braci. Ze względów organizacyjnych kursy takie należy przygotować z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Asystent Generalny FZŚ: br. Francis Bongajum Dor OFMCap

Ostatnio zmieniany: czwartek, 11 maj 2023 09:59