Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Pierwsze spotkanie przygotowawcze do utworzenia przyszłej Konferencji Morza Śródziemnego

W dniach od 30 października do 1 listopada 2022 ministrowie prowincjalni, kustosze, delegaci i gwardiani dwóch domów obecności nowo tworzonej Konferencji Śródziemnomorskiej spotkali się w naszym Kolegium Międzynarodowym w Rzymie. Spotkanie z udziałem Ministra generalnego, br. Roberto Genuin, Wikariusza generalnego, br. José Angel Torres i Radnego generalnego, br. Francesco Neri, przebiegało w bardzo pogodnej i braterskiej atmosferze. Wszyscy bracia mieli okazję do lepszego poznania się, przedstawienia postulatów z własnych okręgów i stworzenia podstaw dla nowej Konferencji.

Zgromadzenie postanowiło powołać komisję, która będzie przewodzić formowaniu się przyszłej konferencji. W jej skład wchodzą: Fabrizio Congiu, sekretarz CIMPCap jako koordynator oraz pięciu członków z każdej z dotychczasowych konferencji, wśród nich: br. Abdallah Noufaily (ASMEN), br. Ivan Scicluna (CENOC), br. Leon Budau (CECOC), br. Eduard Rey i Puiggròs (CIC), br. Gianpaolo Lacerenza (CIMPCap). Zgromadzenie powierzyło Komisji zadanie przygotowania tego, co będzie konieczne, aby do września 2023 r. móc ustanowić nową Konferencję Śródziemnomorską, która będzie się składać z 21 prowincji, 3 kustodii, 3 delegatur i dwóch domów obecności. Dialog na temat formacji początkowej już się rozpoczął, a rozwiązania zostaną przyjęte po skontaktowaniu się z kompetentnymi braćmi.

Mapy przyszłej Konferencji Śródziemnomorskiej:

Conferenze Europa

Ostatnio zmieniany: czwartek, 03 listopad 2022 09:39