Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 3:02 PM UTC, Apr 1, 2023

Spotkanie Komisji ds. Projektu św. Wawrzyńca z Brindisi

W dniach 7 i 8 stycznia 2023 w Kurii Generalnej odbyło się spotkanie Komisji ds. Projektu świętego Wawrzyńca z Brindisi, zwołane po wskazaniach otrzymanych podczas spotkania w Częstochowie w 2021 roku i na zakończenie wizyt braterskich, które członkowie Komisji przeprowadzili w każdej Wspólnocie braterskiej należącej do Projektu.  W skład Komisji wchodzą: br. Pio Murat, br. Štefan Kožuh, br. Mariosvaldo Florentino, br. Marek Miszczyński, br. Matteo Siro i br. Raffaele Ruffo, mianowani przez Ministra generalnego.

Po wymianie doświadczeń i dzieleniu się doświadczeniami z wizyt we Wspólnotach, w atmosferze wzajemnego zrozumienia, Komisja podjęła się wyjaśnienia niektórych aspektów prawnych i charyzmatycznych tego „projektu z misją”, w którym Zakon pokłada swoją nadzieję.  Następnie Komisja zajęła się organizacją nowego spotkania członków Wspólnot Projektu świętego Wawrzyńca, które odbędzie się we wrześniu w Asyżu i będzie otwarte dla wszystkich braci, którzy chcieliby lepiej poznać jego cele i styl działania.  Komisja, na podstawie bogatego doświadczenia z wizytacji Wspólnot, w których członkowie mieli możliwość pobytu, zdecydowała, że należy je kontynuować co roku, aby wspierać życie Wspólnot i ich charyzmatyczny dynamizm.

Minister generalny wziął udział w sesji porannej 8 stycznia, zachęcając Komisję do kontynuowania pracy z mocą i determinacją, zwracając uwagę na dobre owoce, jakie przynosi ten projekt dzięki braciom, którzy go realizują.

Frat 1

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 16 styczeń 2023 15:23